senioren weer-meer-ouderen-aan-het-werk

Werkende gepensioneerden willen uniek tewerkstellingsstatuut

WAREGEM - Het Waregemse uitzendkantoor Nestor heeft, speciaal naar aanleiding van de verkiezingen, een studie uitgevoerd bij 1.044 werkende gepensioneerden. Nestor polste bij hen hoe zij kijken naar de dag dat ze op pensioen gaan, wat ze vinden dat er moet veranderen voor werkende gepensioneerden en wat werken na hun pensioen met hen mentaal en fysiek doet. Dat leverde een aantal opvallende resultaten op. Zo wil 9 op de 10 werkende gepensioneerden een uniek tewerkstellingsstatuut, net zoals bij studenten.

 

 

De studie brengt nog andere eisen aan het licht. Zoals daar zijn:

-Een voordeligere fiscaliteit (78,3%) staat met stip op 1.

-Een vereenvoudigde administratie om wettelijk in orde te zijn als werkende pensioneerde (40,2%).

-83,5% van de werkende gepensioneerden wil bijverdienen minder belast zien.

-Bij 79% maakt werken effectief gelukkiger.

-54% wilde liever niet fulltime op pensioen gaan.

-Financiële redenen (37%) zijn de voornaamste drijfveer voor hen om te werken.

Diepere analyse

Wie bijklust na zijn pensioen, doet dat om diverse redenen. Het financiële aspect wordt als voornaamste drijfveer opgegeven (36,7%), terwijl meer dan een vijfde (22,9%) van de bevraagden maatschappelijk relevant wil blijven en een bijna even grote groep (21,5%) vooral nuttig bezig wil blijven. Dat vertaalt zich ook in de manier van bijverdienen. Hoofdzakelijk gebeurt dat via flexiwerk (55,9%), maar ook als arbeider of bediende (27,7%), vrijwilliger (16,9%) of als zelfstandige (12,5%) gaan Vlaamse gepensioneerden aan de slag. Een kwart verdient 1 dag per week bij, 4 op de 10 werkt twee dagen per week terwijl 1 op de 5 gepensioneerden nog drie dagen per week bijklust. ​

"Ondanks de verhoging van de minimumpensioenen de afgelopen jaren, zijn onze pensioenen voor velen geen vetpot", aldus Stijn Baert, professor Arbeidseconomie UGent, die de enquête kon inkijken. "Dat komt enerzijds omdat de systemen heel ongelijk in elkaar zitten: wie voor de overheid werkt, raakt makkelijk aan een dubbel rustpensioen in vergelijking met iemand in de privé. Mijn oproep: verlaag mijn royaal professorenpensioen om dat van anderen te verhogen. In recent onderzoek van UGent @ Work zagen we hoe de Vlaming zeker niet gelukkiger is dan de gemiddelde Europeaan met zijn job, maar wel langer hetzelfde blijft doen. Royale pensioenrechten verliezen wanneer je van de ene naar de andere sector overgaat, plaatst sommigen in een gouden kooi.”

Werken moet lonen

Werken moet lonen, verkondigen veel politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen. Maar dat blijkt niet altijd volgens de gepensioneerden. 83,5% van de respondenten geeft aan dat bijverdienen tijdens het pensioen minder belast moet worden. Ze vinden immers dat ze al voldoende belastingen betaald hebben tijdens hun loopbaan en wijzen naar hun pensioen, dat vaak te laag is om rond te komen. Via een gewone bijverdienste houden ze nu te weinig over, terwijl een lagere belastingdruk gepensioneerden net nog meer zou motiveren om te blijven werken. Ze zouden zo zelfs een deel van de oplossing kunnen bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt, gaven de gepensioneerden tot slot zelf aan.

Apart statuut?

Een van de oplossingen die werkende gepensioneerden daarom opwerpen is om een apart statuut voor werkende gepensioneerden in te voeren, zoals dat bij bijvoorbeeld al bestaat voor werkende studenten.“Bij Nestor zien we ieder jaar het aantal werkwillige gepensioneerden fors toenemen", zegt Nicolas Moerman van Nestor. "Het is dan ook belangrijk dat er geluisterd wordt naar die die steeds groter wordende groep en er voor hen inspanningen gemaakt worden om hen effectief aan een job te helpen en werken interessanter te maken. Op die manier kunnen gepensioneerden dankzij hun jarenlange ervaring, kennis en flexibiliteit mee een antwoord bieden op onze knelpunteconomie. Want het is duidelijk: er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. De gepensioneerden gaven tijdens de enquête aan dat er nood is aan een nieuw wettelijk kader zodat het voor alle partijen, zowel de gepensioneerde werknemer – als werkgever, duidelijker en eenvoudiger wordt om hen te laten werken.”

Werken maakt gelukkig

Dat werken een positieve invloed heeft op je gezondheid, werd in het verleden al door verschillende (internationale) studies onderzocht en aangetoond. Ook uit deze bevraging blijkt dat werken loont voor je gezondheid.

“Het idee dat vijftigers en zestigers tijdens hun actieve loopbaan alleen nog maar aftellen tot de dag dat ze met pensioen kunnen gaan, is achterhaald", dixit Nicolas Moerman namens Nestor. "Onze studie toont duidelijk aan dat wie aan de slag kan blijven na zijn pensioen zich gelukkiger voelt dan hun leeftijdsgenoten die niet meer werken. Daarvoor zien we verschillende redenen. Door te blijven werken, beschikken gepensioneerden over meer middelen om hun levensstandaard te kunnen aanhouden. Daarnaast vinden ze het ook belangrijk om zich nuttig en maatschappelijk relevant te voelen en speelt het sociale aspect op de werkvloer een grote rol.”

foto: Nestor