Bedrijfswereld participeert in adviesraden opleidingen Thomas More

BEERSE, GEEL - Samen met tal van andere bedrijven participeerde REM.B Hydraulics uit Beerse onlangs in de adviesraden van hogeschool Thomas More voor de opleidingen graduaat Elektromechanische Systemen en professionele bachelor Elektromechanica.

Het centrale uitgangspunt van het opleidingsbeleid van Thomas More is het nauwgezet samenwerken met het werkveld. Samen zorgen ze er zo voor dat hun studenten als future-proof professional een maximale impact kunnen realiseren. In die filosofie bogen docenten, studenten en vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld zich over de uitdagingen binnen de sector en het curriculum van de opleidingen. Voor de professionele bachelor Elektromechanica stond meer specifiek de profilering van de opleiding op de agenda, terwijl voor het graduaat Elektromechanische Systemen de vakinhouden werden besproken.

“Het is een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan het nauwer bij elkaar brengen van de onderwijs- en bedrijfswereld”, luidt het bij REM-B. “Het verkleinen van de kloof tussen de schoolomgeving en de werkvloer is iets waar REM-B al vele jaren sterk op inzet. Ook al is REM-B Hydraulics actief in een niche, ons bedrijf investeert bewust veel tijd en energie in het begeleiden van leerlingen. Hierdoor krijgen wij meer voeling met leefwereld van studenten, met wat zij op school leren en met wat hun interesseert. We leren hoe we het werk en het bedrijf aantrekkelijk kunnen maken. Voorts ontdekken we via deze weg potentiële nieuwe collega’s.”