indignados-LRM-300×200

Krakers ketenen zich vast aan poorten LRM

Investeringsmaatschappij LRM heeft dinsdagochtend enkele milieu-activisten aan de deur gekregen om te protesteren tegen de plannen van LRM om methaangas te winnen uit de voormalige steenkoolmijnen. Het gaat om een groep krakers (die eerder ook onder de naam 'Hasseltse Indignados' een tentenkamp hadden opgetrokken in de buurt van het Radisson SAS Hotel), die tot 'een collectief' werden aangevuld met leden van milieubewegingen. De actievoerders ketenden zich vast aan de poorten van LRM, waardoor bezoekers en personeel hinder ondervonden om het gebouw te betreden.

"Het verbranden van gas is een manier om energie op te wekken met fossiele brandstoffen, en dat moeten we absoluut vermijden," zegt Jan Slangen, de woordvoerder van de activisten. "De proefboringen zullen bovendien gebeuren zonder enig overleg met de Limburgse bevolking, terwijl hier veel vragen over bestaan qua veiligheid en impact op het milieu. Wij hekelen het gebrek aan transparantie en willen met dit initiatief de discussie aanwakkeren."

LRM betreurt de blokkade van de milieuactivisten. "Wij zweren bij een transparante communicatie en staan steeds open voor een gesprek met elke stakeholder," aldus commercieel directeur Jeffrey Alenus . "Vandaar dat het jammer is dat we niet eerst voor een overleg werden uitgenodigd, maar direct voor voldongen feiten werden geplaatst."

De actievoerders gingen uiteindelijk toch in op het voorstel van LRM om meer uitleg te ontvangen. "Zoals we al vaak en uitgebreid hebben toegelicht, bestaan er inderdaad intenties om via onze joint venture met het Australische Dart Energy, de mogelijkheden om de winning van methaangas te onderzoeken," aldus nog Alenus. "Een misverstand dat we hierbij nog eens uit de wereld willen helpen is dat we niet de techniek zullen gebruiken waarbij chemicaliën zullen ingezet worden. Wat wij willen doen, is het grondwater onttrekken aan de steenkoollaag, waardoor gas vrijkomt via een boorgat. Om dat gat te mogen boren, gaan we eind dit jaar pas een vergunningsaanvraag kunnen indienen, waardoor pas in de eerste helft van 2014 de eerste proeven hiermee mogen verwacht worden.

Na het gesprek met LRM bliezen de activisten hun actie af. Maar ze sluiten niet uit dat ze nog van zich laten horen rond dit thema.