LucMiermans-204×300-1

Luc Miermans gaat Grenslandhallen en Ethias Arena leiden

Luc Miermans is door de raad van bestuur van de vzw Grenslandhallen aangeduid als interim-directeur van het evenementencomplex Ethias Arena-Grenslandhallen. Hij krijgt een jaar de tijd om orde op zaken te stellen en vooral de financiële situatie onder controle te krijgen. Zo moet de nieuwe interim-manager als eerste taak de begroting van 2011 opmaken en onderhandelingen voeren bij de kredietverlener over de herschikking van de financiën.

"Hij zal ook de huidige personeelsbezetting moeten doorlichten, de huidige vzw-structuur moeten onderzoeken en op zoek moeten gaan naar een private exploitant voor de Ethias Arena," zegt Tom Vandeput, voorzitter van de vzw Grenslandhallen. "Daarnaast moet hij een voorstel uitwerken over de mogelijke verhuizing van discotheek Versuz naar ons complex en ook suggesties aanleveren om de inkomsten te verhogen." Wat dat laatste betreft doet Vandeput zelf al 2 voorstellen: "Er wordt bekeken of zonnepanelen op de Grenslandhallen mogelijk zijn en of de parking tijdens weekdagen verhuurd kan worden aan omliggende bedrijven."