Masterplan Ford goedgekeurd: 2.500 jobs is doel

Vlaanderen, de stad Genk en de andere betrokkenen hebben het 'masterplan' voor de site van Ford Genk goedgekeurd. Op termijn zouden er 2.500 jobs moeten kunnen worden gecreëerd op de terreinen van de voormalige autofabriek.

In december zal het twee jaar geleden zijn dat de fabriek in Genk de deuren sloot en zowat zesduizend mensen bij Ford en bij de toeleveranciers hun job verloren. Meer dan één op de drie van hen zit nog steeds zonder werk.

De voormalige site zal worden omgevormd tot een nieuwe bedrijvenzone voor de maakindustrie en de watergebonden logistiek met toegevoegde waarde. Het terrein is immers goed ontsloten, zowel via de weg als via het Albertkanaal en het spoor. De terreinen worden nu opgedeeld in drie zones met elk hun eigen karakter. De eerste zone, in het westen, wordt voorbehouden voor groen, water en openbaar domein, met 5 hectare ruimte voor gemeenschappelijke functies. Zone B, aan de noordelijke zijde, wordt 40 hectare groot en gaat naar de maakindustrie en de logistiek. Zone C, tot slot, ligt aan het Albertkanaal en wordt voorbehouden voor bedrijven met watergebonden activiteiten.

luchtfoto Ford GenkBij de selectie van de bedrijven zal erop worden gelet dat de activiteiten complementair zijn aan wat al bestaat in de regio. Er wordt ook gemikt op firma's die voor een structurele tewerkstelling kunnen zorgen. De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) start nu de zoektocht naar een partner om de eerste twee zones te herontwikkelen. Kandidaten moeten een 'letter of intent' tekenen in september en een definitief bod doen in december. Voor Zone C wordt die taak waargenomen door NV De Scheepvaart.

Burgemeester Wim Dries is enthousiast. "De lat voor de economische doelstellingen ligt hoog. De beoogde tewerkstelling is ook wat wij voorgesteld hadden. In de 7 maanden dat de Vlaamse Regering eigenaar is van de gronden, is er aardig wat werk verzet. We hebben goed samengewerkt en hopen dat de resultaten nu spoedig zullen volgen."