Rudi Peeters stopt na 2 jaar als CEO bij Vandersanden

Hij heeft het bedrijf in coronatijden door woelige wateren gestuurd en de krijtlijnen uitgetekend voor een ingrijpend veranderingsproces. Maar dat proces tot uitvoering brengen als kapitein van het schip, laat Rudi Peeters liever aan iemand anders over. Hij stopt als CEO bij Vandersanden, maar blijft als onafhankelijk bestuurder de uitvoering van de toekomstplannen opvolgen.

Hasselaar Rudi Peeters (60) werd in 2021 aan boord gehesen als de eerste niet-familiale CEO bij het familiebedrijf Vandersanden. In die functie volgde hij Jean-Pierre Wuytack op. Peeters kreeg de opdracht mee om het bedrijf grote stappen te doen zetten op het vlak van duurzaamheid, innovatie, digitalisering en de organisatie, en het bedrijf zo klaar te stomen voor de toekomst. Voordien was Rudi Peeters aan de slag bij de KBC Groep, waar hij het had geschopt tot CIO (Chief Information Officer) of, zoals je wil, 'Chef IT' van de groep.

Turbulentie

“Ik ben twee jaar geleden met volle overgave en een duidelijke ambitie in het bedrijf gestapt,” zegt Rudi Peeters zelf in een reactie. “Ik ben ook trots op de stappen die zijn gezet met het hele team van dit bedrijf. We hebben dat gedaan in zeer turbulente omstandigheden: de nasleep van de corona-pandemie, gevolgd door de energieschok en rentestijgingen die niet zonder gevolg bleven voor de maakindustrie en de bouw.”

Inmiddels is er een basis gelegd voor Vandersanden 2.0 en heeft Peeters zich recent de vraag gesteld of hij de verdere uitvoering hiervan wil leiden, dan wel dit over te laten aan een nieuwe CEO. Hij heeft voor dat laatste gekozen. “Op vraag van de raad van bestuur zal ik nog mee de zoektocht naar een nieuwe CEO begeleiden, en die ook helpen om de fakkel over te nemen. Ik ben ook blij dat ik nadien als onafhankelijk bestuurder verbonden kan blijven aan Vandersanden. Ik wil een actieve rol blijven spelen in de transformatie van dit prachtige bedrijf.”

Krijtlijnen
Bestuursvoorzitter Lucas Vandersanden heeft woorden van lof voor de inzet van Peeters in de voorbije twee jaar. “Hij heeft het bedrijf door woelige wateren weten sturen en tegelijk de krijtlijnen voor een ingrijpend veranderingsproces uitgezet. In die korte tijd heeft hij onmiskenbaar zijn stempel op het bedrijf gedrukt, en hebben al onze medewerkers hem in het hart gesloten. Ik kijk er naar uit om met hem als bestuurder samen te werken,” aldus Lucas Vandersanden.

De groep Vandersanden Steenfabrieken heeft tien vestigingen, waarvan drie in België. Het bedrijf telt 800 werknemers, waarvan 350 in België. In 2022 boekte Vandersanden een omzet van 270 miljoen euro.