Wit-Gele Kruis Limburg kopie

Strippers gezocht voor groot project aan de ring

In 2026 wil het Wit-Gele Kruis Limburg zijn intrek nemen in het voormalige CM-gebouw aan de Grote Ring van Hasselt. Eer het zover is, zijn er grote renovatiewerken nodig. Via een Europese aanbesteding zoekt het Wit-Gele Kruis nu naar een team van architect, hoofdaannemer, studiebureau technieken en in latere fase mogelijk ook een technische onderhoudsfirma. Algemeen directeur Nadja Vananroye en voorzitter Nyree Claes hopen op straffe teams die hiervoor inschrijven.

Het is de provinciale hoofdzetel van Wit-Gele Kruis Limburg die in 2026 van de Welzijnscampus in Genk verhuist naar Hasselt. De zorgverstrekkers nemen dan hun intrek in het voormalige hoofdgebouw van de CM op de Prins-Bisschopssingel. "De voorbije maanden hebben we de noden en wensen van de renovatie in kaart gebracht", zeggen algemeen directeur Nadja Vananroye en voorzitter Nyree Claes. “De Europese openbare aanbesteding is gepubliceerd, zodat consortia zich kunnen inschrijven. Concreet zoeken we de combinatie van een architect, hoofdaannemer, studiebureau technieken en in latere fase mogelijk ook een technische onderhoudsfirma (DBM-contract).”

“Extra ruimte voor de centralisering van onze diensten, prima visibiliteit met een goede ontsluiting en voldoende parkeergelegenheid zijn de grootste redenen van onze herlocatie", aldus het duo. "Maar ook de mogelijkheid om extra in te zetten op innovatie en duurzaamheid tijdens het renovatieproces is een belangrijke troef.”

Het voormalige CM-gebouw met vier verdiepingen wordt volledig gestript en gerenoveerd volgens strenge duurzaamheidsnormen met aanpassingen zoals warmtepompen, extra isolatie, driedubbele beglazing en klimaatplafonds. In de renovatie wordt er voldoende aandacht geschonken aan ‘het nieuwe werken’. Zo is er onder meer plaats voor flexplekken, grote vergaderzalen, kleine ontmoetingsruimtes, een skillslab en een cafetaria.

Momenteel is de Europese openbare aanbesteding gepubliceerd. “We zijn op zoek naar potentiële kandidaten met voldoende knowhow om samen met ons dit prachtige project aan te vatten. De komende maanden zullen we de ingediende dossiers bestuderen en beoordelen”, zegt voorzitter Nyree Claes.

Geen kleintje
Wit-Gele Kruis Limburg behaalde in 2022 een omzet van 126 miljoen euro voor al zijn activiteiten. Het gaat dan onder meer over thuisverpleging, voedingsadvies, gezinszorg, pre- en postnatale zorg door vroedvrouwen en hulpmiddelen. Zorg kent geen kantooruren: bij het Wit-Gele Kruis kan je dan ook 24u op 24u terecht. Bijna 1.900 medewerkers werken voor Wit-Gele Kruis Limburg, waarvan de verpleeg- en zorgkundigen (bijna 1.700) de grootste groep zijn. Maandelijks verzorgen zij iets meer dan 15.000 patiënten in Limburg, ongeveer 12.000 bezoeken per dag...