ABN BIlzen

“Twee hanen op mesthoop: het kan wél”

Mooie verhalen in Het Belang van Limburg, waar ondernemende koppels vertellen hoe zij ook op het werk een eenheid vormen. Jo Nelissen en Rosaline Wijnen bij ABN, en Robin Bruninx en Sandra Deraeve bij Encon, toevallig ook nog eens buren van elkaar in Bilzen...

Jo Nelissen en Rosaline Wijnen (beiden 49) zijn in 1995, het jaar dat ze trouwden, ook begonnen met het hun bedrijf ABN in Bilzen. Het familiebedrijf is tegenwoordig gespecialiseerd in klimatisatie en clean rooms, en telt 77 medewerkers.
Beiden staan ze samen als co-CEO’s aan het roer. “Psychologen zullen wellicht beweren dat het niet goed is, maar wij zijn altijd bezig met en over ons bedrijf", zegt Jo. "Op restaurant - toen dat nog kon - spraken we al eens af dat we even over iets anders zouden babbelen, over vakantie of zo. Maar na vijf minuten waren we toch weer bezig over het werk en het bedrijf. Wij bewijzen dat twee hanen op een mesthoop wel degelijk kan werken.”

“De relatie en het bedrijf, dat versterkt elkaar”, haakt Rosaline Wijnen in. “Ons bedrijf is dan ook ons leven, en wij betrekken onze twee zonen, die 18 en 21 zijn, daar maximaal bij. Wij vinden het belangrijk dat ze hier vakantiewerk doen, dat ze al eens mee de werf op gaan. Dat levert regelmatig interessante opmerkingen op. Onze zonen zien vaker dingen die wij niet zien of waar zij anders naar kijken. Maar voor de rest hebben we geen formele afspraken onder elkaar. Bezig zijn met het bedrijf én daarover praten, is voor ons een natuurlijk proces.”

Chinese muur
“Mensen vragen weleens hoe we het met elkaar kunnen uithouden, maar uiteindelijk koesteren we met ABN dezelfde droom. Eigenlijk houden we voortdurend raad van bestuur”, lacht Jo Nelissen. “Maar naar onze medewerkers toe bestaat er wel een Chinese muur tussen ons twee. De rollen zijn glashelder verdeeld. Ik sta in voor sales & marketing, innovatie en techniek. Rosaline is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en behartigt de rest.”

“Onze medewerkers weten dan ook bij wie ze terechtkunnen voor welk probleem”, zegt Rosaline Wijnen. “En ze weten dat ze bot vangen als ze iets willen regelen achter de rug van de partner. Het enige wat we binnen het bedrijf samen doen, is de strategie uitstippelen, samen met onze raad van advies. Dat klankbord is erg belangrijk om onze grote beslissingen te toetsen.”

“Enige regel: op bedrijf spreken we niet over privézaken”

Sandra Deraeve (43) en Robin Bruninx (42) hielden in 2002 samen het energiestudiebureau Encon boven de doopvont. Maar Sandra stapte pas in 2009 ook operationeel aan boord van het bedrijf. “En dat was nodig”, erkent Robin Bruninx.
“De start-up van toen kon geen loon uitbetalen, het kwam dus aanvankelijk goed uit dat Sandra met haar job in de energiesector voor financiële zekerheid kon zorgen voor ons gezin. Later was haar komst broodnodig om organisatie, administratie en structuur aan te brengen binnen Encon. Zij zorgt voor de ruggengraat van het bedrijf.”

En daarmee zijn de beide rollen binnen het familiebedrijf ook mooi uitgetekend. Sandra is bestuurder en daarnaast verantwoordelijk voor HR, administratie en financiën. Robin heeft evenveel aandelen als Sandra (samen hebben ze de meerderheid), is gedelegeerd bestuurder en CEO. Hij staat in voor strategie, innovatie, motivatie en inspiratie. “We gebruiken elkaar vaak als eerste klankbord. Ik zal nooit een kwestie naar de raad van bestuur brengen zonder ik er met Robin over gebabbeld heb”, zegt Sandra. “Onze raad van bestuur vormt het uiteindelijke klankbord.” Of er onderlinge afspraken zijn over wanneer er over het bedrijf wordt gebabbeld? “Niet echt”, zeggen ze beiden. “Dat is eerder organisch gegroeid.

Toen het bedrijf nog kleiner en minder georganiseerd was en in moeilijke tijden, werd vaker over het bedrijf gebabbeld, over emoties en verhalen vanop de bedrijfsvloer. Nogal logisch, we hadden ons huis immers in onderpand moeten geven.
Nu spreken we thuis nog wel over het bedrijf, ook met de kinderen (14 en 16). Maar er zijn geen formele afspraken daarover. De enige regel die we hebben is dat we op het bedrijf nooit over onze privézaken praten. Sommige medewerkers wisten pas na maanden dat wij een koppel waren.”

Vervangbaar
“Een stabiele relatie tussen ons twee is belangrijk voor het bedrijf”, zegt Sandra Deraeve. “Maar het bedrijf staat of valt niet met onze relatie. Ook als we uit elkaar zouden gaan, zouden we professioneel kunnen samenwerken. We zijn nu ook beiden vervangbaar.” Dat vindt ook Robin Bruninx: “Belangrijker is dat we samen dezelfde visie op lange termijn koesteren, en dat we elkaar volledig vertrouwen. Daarzonder is dit niet mogelijk.”