Uitvinding: procédé om rioolputten te herstellen

Wegenbouwer van de Kreeke heeft een nieuwe methode ontwikkeld om gemetste rioolputten van een tweede leven te voorzien. Dit bestond nog niet, aangezien deze putten tot dusver volledig moesten vervangen worden als ze einde loopbaan waren. Zaakvoerder Bas van de Kreeke zegt dat het team een jaar lang heeft gewerkt aan de ontwikkeling van het renovatiesysteem. "Door zorgvuldig onderzoek en uitgebreide praktijktesten kunnen we vandaag de nodige garanties bieden op de kwaliteit van het eindresultaat, meer bepaald een waterdichte, beschermde en verstevigde rioolput." Hoe het systeem precies werkt, is voor aardse stervelingen niet meteen duidelijk. Er komt in ieder geval veel technologie bij kijken. Ongetwijfeld zal deze Innerfix Ipbrick, zoals de toepassing heet, veel weerklank vinden bij overheidsdiensten en patrimoniumbeheerders die naar een kostenefficiënte renovatiemethode op zoek zijn.