Vakbonden dreigen met acties tegen hotelketen

Het ACV dreigt met acties tegen de Prem Hotel Groep, waartoe ook Holiday Inn in Hasselt behoort. Volgens de vakbond werden er zonder enige vorm van overleg met mondjesmaat mensen de laan uitgestuurd. "Er is geen enkele vorm van bespreking mogelijk met deze directie. Daarom stuurden we een stakingsaanzegging," aldus de vakbond, die in de komende 2 weken gerichte acties aankondigt.

Rigide positie
Managing Director Patrick De Peuter ontkent met klem het gebrek aan overleg met de vakbonden. "Het klopt dat we door de aanhoudende wereldwijde crisis besparingen moeten uitvoeren," zegt hij. "Van de 370 mensen die we tewerkstellen moeten we helaas 11 mensen laten gaan, waarbij ook 4 naakte ontslagen. Dit hebben we tijdens een syndicaal overleg in november duidelijk aan de vakbonden gecommuniceerd. Daar waar zij de noodzaak van deze herstructurering erkenden, koppelden ze er echter ook bijkomende voorwaarden aan, zoals extralegale opzegvergoedingen met retroactief karakter. Er hebben een aantal negotiatierondes plaatsgevonden, waarbij de vakorganisaties een rigide positie innamen. Wij respecteren alle voorwaarden in de CAO, maar gaan echt niet het standpunt van de syndicale organisaties volgen. Dit soort acties schaadt ons imago en brengt zelfs de toekomst in gevaar."