Voorlopige bewindvoerder voor beheer van Soleco

De Tongerse handelsrechtbank heeft een voorlopige bewindvoerder aangesteld voor het zonnepanelenbedrijf Soleco uit Opglabbeek. Die staat nu in voor het beheer van Soleco en alle vennootschappen daarrond, ook die in Nederland. Dat heeft persrechter Roger Vanmol duidelijk gemaakt. "De voorlopige bewindvoerder moet nu nagaan of het bedrijf de activiteiten kan voortzetten, dan wel in staat van faillissement verkeert. In dat laatste geval kan hij Soleco dagvaarden voor faillissement. Dat kan zelfs al uitgesproken worden nog vooraleer het Hof van Beroep in Antwerpen zich over de beroepsprocedure heeft uitgesproken. Dit weliswaar na een debat voor de rechter."

Soleco vroeg midden mei bescherming aan tegen zijn schuldeisers (WCO). Maar de rechter besloot maandag die bescherming niet toe te kennen. De teleurgestelde zaakvoerder Bob Geerkens liet toen weten in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter. Die procedure kan evenwel maanden aanslepen.