Norbord Genk mag productie toch opdrijven

Nadat de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg in maart van dit jaar het hervergunningsdossier van Norbord NV (Genk) slechts deels goedkeurde, besloot de producent van OSB-platen tegen deze beslissing in beroep te gaan. Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) keurde zopas de vergunningsaanvraag goed, waardoor de door Norbord gevraagde productie-uitbreiding tot 360.000 m³/jaar met onmiddellijke ingang is toegestaan. Daartegenover staat wel de beslissing van de minister om de bijzondere voorwaarden op te leggen die de geurhinder verder moeten beperken.

Na een vergunningstraject van 2,5 jaar en een daaraan gerelateerde kost van bijna 0,5 miljoen euro, is Norbord NV tevreden met de toekenning van de milieuvergunning. “De milieuvergunning was een basisvoorwaarde om de Norbord-activiteiten verder te ontplooien," zegt General Manager Irvin Coussens. "De uitbreiding van onze productiecapaciteit was immers noodzakelijk om de zware milieu-investeringen binnen de vooropgestelde termijn te kunnen uitvoeren. Dat we daarbij de geuroverlast sneller dan vooropgesteld moeten reduceren, lijkt ons een aanvaardbaar compromis. Norbord is tevreden dat met de toekenning van de milieuvergunning een einde komt aan de lange periode van onzekerheid voor onze medewerkers en stakeholders,” besluit Irvin Coussens.