Fedustria Karla

Fedustria-bedrijven maken to do-lijstje van 52 bladzijden op voor de komende verkiezingen

KORTRIJK - Ja, ze komen er nu snel aan, de verkiezingen. Negen maanden: de tijd van een wedergeboorte? De beroepsfederatie Fedustria - waar de meerderheid van de bedrijven-leden afkomstig zijn uit West-Vlaanderen en de voorzitter afkomstig is uit Menen (Jan Desmet van Decospan) - heeft in een zopas gepubliceerd memorandum nu al een schot voor de boeg gelost. Karla Basselier, de opvolgster van Fa Quix, slaat in dat memorandum nagels met koppen. 

Fedustria is de beroepsorganisatie van bedrijven die afkomstig zijn uit de sectoren textiel, hout en meubel, en telt liefst 1.700 bedrijven ( de meerderheid familiebedrijven van langs hier), goed voor 36.000 jobs en 12,5 miljard euro omzet. Als Fedustria de stem verheft, ligt er gewicht in de schaal, zoveel moge duidelijk zijn. De boodschap van het Fedustria-memorandum is niet mis te begrijpen: de overheden in dit land hebben niet alleen veel werk voor de boeg, ze zijn de ondernemerswereld ook veel verschuldigd. Het 'huiswerk' van het memorandum  beslaat precies 52 bladzijden en bevat een hele reeks concrete voorstellen op diverse domeinen: van de arbeidsmarkt over de maakindustrie tot het exportbeleid, en wat al niet meer. Getekend: Karla Basselier.

Geen gebrek aan uitdagingen

"Het bedrijfsleven zit vol uitdagingen", zo stelt Karla Basselier. "Onze ondernemers gaan ze elke dag met meer enthousiasme aan, maar ze moeten kunnen rekenen op de steun van het beleid. Van het regionale tot het federale en Europese niveau. We zijn ervan overtuigd dat het behoud en de verdere ontwikkeling van een sterke maakindustrie in Vlaanderen een grote troef is voor ons land. Want hier ontstaan innovaties die hand in hand gaan met duurzaamheid. Een florerende industrie gaat samen met economische en sociale, maar ook met duurzame groei. De cijfers bewijzen het: onze industrie kan groeien en tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk verkleinen. Dat is ook onze troef."

Met het bewuste memorandum wil Fedustria naar eigen zeggen de hand reiken naar de politici van vandaag en morgen om de voorwaarden te blijven creëren die onze industrie in staat stellen om te bloeien en verder uit te blinken. "Daarom komen wij vandaag met concrete voorstellen om het beleid van de komende legislatuur - en zelfs daarna - in goede banen te leiden", aldus nog Basselier. "Onze bedrijven hebben behoefte aan een stabiel reglementerend kader en een economische en industriële visie op lange termijn. We beginnen het memorandum met het onderschrijven van de standpunten die het VBO en VOKA ook verdedigen in verband met algemenere thema’s, zoals de concurrentiekracht van de bedrijven. Verder is ons memorandum opgebouwd rond tien thema’s die bijzonder relevant zijn voor onze sector:

  • de herindustrialisering in Europa en de noodzaak om naast de green deal ook een industrial deal te sluiten
  • de zoektocht naar talent, dat voor onze bedrijven steeds ingewikkelder wordt en dat een echt activeringsbeleid en een betere synergie tussen het onderwijs en de bedrijfswereld vereist
  • meer aandacht voor de specifieke situatie van kmo’s in het beleid
  • het voortbestaan van het Vlaams industrieforum en gelijkwaardig overleg op federaal niveau
  • de wil van onze bedrijven om een nieuw duurzaam en circulair businessmodel te ontwikkelen binnen het kader van een werkbare Europese textielstrategie
  • de behoefte aan een geharmoniseerde aanpak inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel en meubelen
  • de vraag naar een politieke visie voor hout, niet alleen op regionaal maar ook op Europees niveau,waarbij de sector wordt betrokken bij de praktische uitvoering van de EUDR
  • vrijhandel op basis van gezonde handelsbetrekkingen in een win-winsituatie
  • een exportbeleid, met de voortzetting van onze samenwerking met FIT
  • en tot slot strengere invoercontroles om ervoor te zorgen dat voor alle producten dezelfde eisen gelden.

Karla Basselier geeft ter overweging ook nog eens de oneliner van ene Charles Dickens mee: “Industry is the soul of business and the keystone of prosperity.” Waarvan acte.