boeren-spuiten-vergif-300×200

Stikstof afgeveegd, nu achterstand vergunningen wegwerken

De Limburgse bedrijven reageren opgelucht op het nieuws dat er eindelijk een akkoord is gevonden over het stikstofdossier. "Een belangrijke stap om rechtszekerheid te krijgen over vergunningen en de investeringen niet langer te blokkeren", zeggen VKW en Voka Limburg.

Misschien dat de meerderheid van de Limburgse bedrijven er niet echt wakker van ligt, maar de impact van het stikstofakkoord is niet te onderschatten. De werkgeversorganisaties reageren dan ook positief dat er na vele jaren van gebakkelei eindelijk een vergelijk is gevonden in de Vlaamse regering. "Dit is een cruciale en noodzakelijke stap in de richting van rechtszekerheid voor onze ondernemingen, die weer zicht krijgen op een voorspelbaar vergunningenbeleid", vindt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. "Als dit akkoord helemaal is goedgekeurd heeft het gezond verstand gezegevierd. En dat is essentieel om bedrijfsinvesteringen te stimuleren. Het vlot verkrijgen van vergunningen is immers essentieel om jobs en welvaart in onze regio te kunnen blijven creëren.”

"Achterstand wegwerken"

Hetzelfde geluid horen we in het Huis van de Limburgse Ondernemer, waar Voka Limburg zich verschanst: "Limburgse ondernemingen hebben eindelijk weer zicht op een voorspelbaar vergunningenbeleid", stelt Johann Leten. "Het is van cruciaal belang dat de vergunningsdrempels voor stikstofuitstoot zijn opgenomen in het nieuwe decreet. Dit garandeert de uniforme toepassing en de administratieve werkbaarheid voor vergunningsaanvragers en vergunningverlenende overheden.
Het akkoord moet nu zo snel mogelijk gestemd worden door het Vlaams Parlement zodat de opgestapelde achterstand in het verwerken van de vergunningsaanvragen kan worden aangepakt."