Nieuws West-Vlaanderen Burgemeesters Westkust verzetten zich met hand en tand tegen hoogste zeewindmolens ter wereld voor de Noord-Franse kust

Burgemeesters Westkust verzetten zich met hand en tand tegen hoogste zeewindmolens ter wereld voor de Noord-Franse kust

Burgemeesters Westkust verzetten zich met hand en tand tegen hoogste zeewindmolens ter wereld voor de Noord-Franse kust

DE PANNE, NIEUWPOORT, KOKSIJDE – De burgemeesters van de drie Westkustgemeenten (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort)  hebben na inzage van de plannen voor een nieuw windmolenpark in zee ter hoogte van Duinkerke, zware bedenkingen. Het Franse project voorziet in de bouw van 46 windmolens op amper 11 kilometer van de kust en aanleunend bij de grens met West-Vlaanderen. Het gaat om de grootste windmolens ter wereld. De visuele pollutie voor de prachtige kuststrook van De Panne tot Nieuwpoort zou gigantisch zijn. Alsof dat al niet voldoende is: vermits op zee gewonnen energie (in de veronderstelling dat we kilowatts uit Frankrijk invoeren) ook ergens aan land moet komen (Oostduinkerke en Bredene worden al genoemd), zou dat nog eens een aanslag of kaalslag kunnen betekenen voor de Westkust. Voor de burgemeesters is het vijf voor twaalf. 

 

Bram Degrieck, burgemeester van De Panne, werd door zijn collega burgemeesters gemandateerd om de zaken op te volgen en ook de communicatie te voeren. Het dossier zorgt voor onweerswolken boven en ruis op de Frans-Belgische relatie. Hij verwoordt het West-Vlaamse standpunt, dat mede ingegeven is door de respectieve federale ministers van Noordzee (nu Vincent Van Quickenborne, voorheen Philippe De Backer en Bart Tommelein, nvdr), glashelder, . “Tijdens de voorbije maanden heeft ons gemeentebestuur verschillende stappen ondernomen om alsnog betrokken partij te worden in het Franse débat public”, zegt Degrieck. “Ik ben persoonlijk, samen met en op uitnodiging van onze federale ministers van Noordzee naar Parijs getrokken voor overleg met de Franse overheden en de private initiatiefnemers. Ik betreur in ieder geval dat er, ondanks de belofte door het Franse concern, geen contact werd genomen met ons lokaal bestuur voor een bilateraal overleg of consultatie. Het spreekt voor zich dat ik in deze vergadering onze bijzondere ongerustheid kenbaar heb gemaakt betreffende de geplande bouw van het windmolenpark.

Visueel impact

Het park wordt gebouwd op tien kilometer buiten de kust met slechts een bijzonder kleine bufferzone naast de Frans-Belgische grens.  Het gaat om 46 molens van 12-16 MW, waarbij de hoogte van een individuele molen 260 meter of meer kan bedragen.  Dit zijn momenteel bij de hoogste molens ter wereld. Door het effect van de kromming van de aarde zal het lijken alsof deze molens vlak voor de Belgische kusten worden gebouwd. Ter vergelijking: de dichtste windmolens die in Belgische wateren werden gebouwd, staan op 23 kilometer van de kustlijn verwijderd, zijn slechts maximum 158 meter hoog en zijn bij helder weer toch nog zichtbaar vanuit de Oostkust.

“Deze windmolens zullen pertinent aanwezig zijn in ons zichtveld en zullen dus een bijzondere implicatie hebben op onze ervaring van onze stranden”, aldus de burgemeester van De Panne. “Bewoners, tweedeverblijvers en bezoekers hechten een bijzonder belang aan dit vrije uitzicht en bezoeken net hierom onze kusten of investeren er in hun vastgoed.  Bovendien, en niet in het minst, zal de visuele pollutie ’s nachts nog prominenter zijn dan overdag. Ik begrijp dat de Franse initiatiefnemers de impact op de kustbeleving minimaliseren alsof dit aanvaardbare collateral damage zou zijn en dat deze schade economisch niet te becijferen valt.  Ik kan u echter meedelen dat onze drie kustgemeenten hier bijzonder zwaar aan tillen.  Het spreekt vanzelf dat ook onze Franse collega’s van de kustgemeenten dezelfde bezorgdheden hebben en wij ons ook bij hen zullen aansluiten waar mogelijk.”

Geen fait accompli

Op de vraag of het Franse plan nog afgeblokt kan worden, en of er geen fait accompli dreigt, is Bram Degrieck ook duidelijk in zijn betoog. “Ook de Fransen mogen geen vellen verkopen alvorens beren te schieten”, zegt hij. “Het klopt dat de zone, waarin de molens kunnen worden gebouwd, al enkele jaren vastligt.  Persoonlijk lijkt het me dat er destijds geen informatie of in elk geval onvoldoende informatie doorstroomde naar onze lokale besturen, noch vanuit Frankrijk zelf, maar ook niet vanuit de Belgische staat of diplomatie. Het klopt dat de Franse overheid van een zekere vastberadenheid getuigt. Anderzijds dient er nog een vergunningsprocedure te worden opgestart.  In deze procedure zal De Panne alvast, ongetwijfeld met steun van Koksijde en Nieuwpoort, alle juridische argumenten op tafel leggen om de bouw van het windmolenpark op die locatie te verhinderen.  Er werd hiertoe zowel een Belgische als een Franse advocaat aangesteld.”

Frans prestigeproject

De drie gemeenten zullen zich nu gezamenlijk met alle mogelijke juridische middelen verzetten tegen de bouw van dit windmolenpark, zoals dit op vandaag is gepland.  Bovendien zullen ze zich ook solidair aansluiten bij andere betrokkenen die dezelfde stappen zullen zetten. “We eisen dat de Belgische Staat de belangen van de lokale besturen van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort harder verdedigt en dat onze bezorgdheden tot op het hoogste diplomatieke niveau worden overgemaakt”, besluit Bram Degrieck. “We verwachten dat de Belgische staat op haar beurt alle juridische middelen aanwendt om de bouw van het windmolenpark, in zijn huidige vorm, te verhinderen. Een windmolenpark bouwen op 11 km uit de kustlijn, aangrenzend aan de landsgrens, is een prestigeproject waarbij enkel de Franse baten tellen, en waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact op de Belgische stranden.”

Morgen op Made in: Burgemeesters Westhoek komen met constructief alternatief

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.