Stow Jos Movu2-HiRes

Jos De Vuyst (Stow, Movu): “Movu begeeft zich in een spectaculaire groeimarkt.”

DOTTENIJS - Mocht Trends nog op zoek zijn naar een kandidaat Manager van het Jaar, niet twijfelen: Jos De Vuyst, CEO van de Stow Group (Stow enerzijds, het nieuw gedoopte roboticabedrijf Movu anderzijds). "Stow is een speler op een relatief kleine markt, Movu heeft wereldwijd nog eens zoveel marktpotentieel", aldus De Vuyst in een exclusief interview met Made in West-Vlaanderen. Of anders gezegd: voor Movu geldt het principe dat the sky ook the limit is.

-Kan of wil u een bedrag plakken op deze nieuwe investering?

-Jos De Vuyst: Ik plak daar niet graag een bedrag op. Maar het is substantieel. We kunnen zeggen dat we in Movu reeds meer dan 100 miljoen euro investeerden.

-Hoe groot is de markt waarop Movu mikt?

-Het is een wereldmarkt. De sector van de material handling waarin Movu actief wordt, wordt all in geschat op 140 miljard dollar. Om de vergelijking te maken: de wereld van de opslag waarin Stow actief is, is globaal goed voor 8 miljard euro. Daarvan heeft Stow op vandaag en globaal zowat één achtste marktaandeel (en 30 procent marktaandeel in Europa). In beide markten is nog groei mogelijk maar het moge duidelijk zijn dat de wereld van Movu nog eens zoveel meer potentieel heeft. Daar willen we onze plaats opeisen. Zowat in alle sectoren van de economie wordt er gezocht naar meer efficiëntie. Iedereen wil dus automatiseren. Daar is ook meer dan één goede reden voor. Onder meer de inflatie heeft de loonkost overal danig doen stijgen. Of men het wil of niet, maar je ziet overal hetzelfde fenomeen opduiken van de dark warehouses: magazijnen waar geen licht meer brandt en ook geen personeel meer aanwezig is, en het hele logistiek proces zoveel mogelijk op automatische piloot draait.

-De onvermijdelijke vraag die dan rijst is deze: is robotica geen jobkiller?

-Daar kan ik uren over praten. Het antwoord op uw vraag is: ja en neen. Er zijn sowieso twee strekkingen: de enen noemen robotica een jobkiller, anderen zeggen dat dit niet klopt. Wat zeggen de feiten? De feiten zeggen dat niemand nog mensen vindt. Zoek maar eens heftrukchauffeurs of verpakkers, ze zijn er gewoonweg niet. Dat is een spijtige vaststelling, want er zijn in België en volgens de statistieken toch nog zowat 1 miljoen mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Wat moet je dan doen als bedrijf? Robotica is geen jobkiller en Movu is dat nog veel minder. Nieuwe technologie zorgt overal voor nieuw werk, maar ander werk: arbeiders worden operatoren. Movu is niet weinig fier dat het de voorbije twee jaar al 316 nieuwe mensen heeft aangeworven, waarvan de helft hoog gekwalificeerde jobs (ingenieurs). Deze fabriekshal (waar vroeger Het Laatste Nieuws werd gedrukt) stond twee jaar terug nog leeg. Nu vult Movu de lege ruimte toch maar mooi in.

-Overweegt u met de Stow Group (Stow enerzijds en Movu anderzijds) geen beursgang? 

-Helemaal niet. Onze hoofdaandeelhouder (het machtige private equity fonds Blackstone) geeft ons alle mogelijke steun, ook in dit nieuwe verhaal. Waarom zouden we dan aan de beurs denken? We hebben nog nooit het gevoel gehad dat zij naar de exit keken, integendeel.

-Tot slot: vanwaar de nieuwe naam Movu? Had u niet beter de wereldwijd bekende naam van Stow kunnen behouden en er Stow Robotics op blijven plakken zoals de voorbije twee jaar het geval was? 

-Movu is het resultaat van een lang denkproces, mede bedacht door een Amerikaans-Brits marketingbedrijf. Movu klinkt goed, en het groene steunkleur zal overal opduiken, ook 's nachts als je via de autostrade langs rijdt. Je kan niet weten hoeveel gratis publiciteit je daardoor krijgt. En finaal: Movu verwijst ook naar het feit dat we 'on the move' zijn. Dat zegt het toch helemaal?

(Karel Cambien)