Nieuws West-Vlaanderen War for Talent: Verdonck pleit voor een nieuwe visie op HR-beleid

War for Talent: Verdonck pleit voor een nieuwe visie op HR-beleid

War for Talent: Verdonck pleit voor een nieuwe visie op HR-beleid

MENEN – Over de War for Talent heeft iedereen wel een mening. Wij gingen het vragen aan een oude rot in het vak: personeelspsycholoog Jos Verdonck van het gelijknamige selectie- en rekruteringskantoor uit Menen. Over personeelszaken heef hij een schat aan ervaring, gespreid over decennia en opgedaan bij niet de minste West-Vlaamse bedrijven.    

De klassieke rekrutering naar geschikte personeelsprofielen kent zijn grenzen.  Zelfs headhunters worden geconfronteerd met structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Dit gemis aan instroom heeft deels te maken met een té klassieke afbakening van profieleisen en anderzijds ook met een achterhaalde visie op personeelsbeleid. Bij elke gerichte zoektocht naar witte raven worden we op heden geconfronteerd met een gemis aan instroom. “Deze kwantitatieve tekorten liggen aan de basis van de actuele opbodcultuur tussen werkgevers die maximaal proberen in te spelen op de individuele verwachtingen van de nieuwe werknemer”, vindt Jos Verdonck. “Echter, de schaarste en het opbod leiden niet enkel tot meer personeelsverloop en nog toenemende schaarste, maar ook tot een cultuur waarin er op lange termijn enkel losers ontstaan.  Enerzijds is er de werkgever die botst op irrealistische loonverwachtingen en een cultuur waarin de individuele personeelsnoden primeren.  Anderzijds is er de druk op de werknemer om zich steeds sneller aan te passen, op alle fronten 200 % te presteren en zich continu te schikken naar nieuwe collega’s en grotere organisaties die elkaar als werkgever bekampen.”

Nieuwe visie op personeelsbeleid

Jos Verdonck pleit voor een nieuwe visie op personeelsbeleid. Een nieuwe instroom organiseren impliceert in eerste instantie een nieuwe visie op personeel, vindt Verdonck.

“Zelfs met een slabakkende economie zullen de structurele tekorten niet wegebben”, denkt Verdonck. “Echter, het kwantitatief tekort zal méér en méér evolueren naar een kwalitatieve mismatch.  Het komt erop aan open te staan voor werknemers die op het eerste zicht niet in aanmerking komen, maar wel over het potentieel beschikken om een nieuwe rol op zich te nemen. Enerzijds interne kandidaten die via jobrotatie, training on-the-job en interne doorgroei kunnen evolueren. Anderzijds externe kandidaten die via een talentscan gescreend kunnen worden op essentiële voorwaarden om voor een groeitraject in aanmerking te komen.”

Menselijke skills

Opleiding en ervaring blijven ontegensprekelijk belangrijk en vormen soms ook wel noodzakelijke voorwaarden.  “Maar in een snel evoluerende omgeving maken factoren als attitude, aanpasbaarheid, leermotivatie, ambitie en menselijke “skills” op langere termijn dikwijls het verschil”, aldus Jos Verdonck. “Veel jobs evolueren vrij snel. Het komt erop aan mensen aan te trekken die mee willen en kunnen evolueren. Naast werkinhoudelijke criteria worden psychologische skills en fundamentele drijfveren minstens even belangrijk.”

Een witte raaf aanwerven is doorgaans nogal duur, maar niet moeilijk want quasi onmiddellijk inzetbaar. “De toekomstige werknemer zal veeleer een onbeschreven “wit blad” zijn dan een witte raaf”, denkt Verdonck. “Het komt er als werkgever op aan te investeren in de juiste mensen. Dit werpt een totaal nieuwe visie op rekruteren: investeren in mensen vergt een grondige voorbereiding waarbij de interne organisatie in vraag gesteld wordt om vervolgens de gewenste nieuwe doelgroep te bepalen.  Met andere woorden, investeren in mensen is niet enkel voorzien in opleiding en coaching, maar begint met het herschrijven van functies, rollen, werkrelaties, groeikansen, enzovoort.”

De nieuwe recruiter wordt een ambassadeur

Veel organisaties investeren fors in personeelsrekrutering vanuit de hoop om in het opbodscenario een gunstige marktpositie te verwerven.  “Echter, de nieuwe recruiter zal juist minder gericht kunnen op zoek gaan”, denkt Veronck nog. “De nieuwe recruiter zal vanuit een innovatieve visie nieuwe instroom bereiken waarbij het eerder zal gaan om kwalitatieve tekorten. De nieuwe recruiter zal geen jobs verkopen, maar wordt ambassadeur van een organisatie die op een transparante wijze kan verduidelijken welke potentiële werknemers in aanmerking komen.  De recruiter is dus niet langer op zoek naar een instant oplossing, maar naar de opbouw van een team in volle ontwikkeling.”

Bij interne doorgroei of bij de start van een nieuwe loopbaan is het van cruciaal belang om de groeikansen juist in te schatten. “Dit kan bij de aanwerving, maar ook nadien”, aldus nog Verdonck. “Eenmaal duidelijk is dat een nieuwe werknemer zich in een organisatiecultuur integreert, loont het de moeite om zijn psychologisch profiel in kaart te brengen en er een ontwikkelingsplan op af te stemmen. Dit vergt uiteraard de nodige expertise bij diagnose, maar ook kennis van organisaties en sectoren. Vooral voor leidinggevende functies is het aangewezen om de groei- en slaagkansen te meten en te voorspellen.  Via toepassing van wetenschappelijk gefundeerde metingen kunnen we essentiële parameters objectief in kaart brengen.  Hierbij gaat het niet om gecommercialiseerde online testen of éénvoudige kleurentesten, maar om instrumenten waarvan de betrouwbaarheid en de voorspellende waarde binnen de juiste doelgroepen gekend zijn.”

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.